Veelgestelde vragen

Proces

Een bestemmingsplan is een plan dat laat zien hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het is een juridisch bindend stuk dat geldt voor iedereen; voor bedrijven, inwoners en de gemeente.

Het bestemmingsplan kun je bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is te vinden onder plannummer: NL.IMRO.0293.BPFortGeldersoord-ON01. In de documenten, die als bijlage bij de “regels” zijn gevoegd op de eerder benoemde website, kun je het plan ook inzien.

Het huidige bestemmingsplan ‘Geerken en Fort 2017’ omvatte de bouw van 24 woningen. De projectontwikkelaar wil in plaats van 24 woningen 20 woningen realiseren. Hierom moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Bestemmingsplan
Op 23 maart 2022 is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Hierna is het bestemmingsplan op nieuw ter inzage gelegd en heeft men 6 weken de tijd om beroep in te dienen tegen dit bestemmingsplan. Omdat de locatie van het project “Wonen op ’t Fort” om een historische plek gaat, is het project in overlegd met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland gemaakt. Toch heeft de Raad van State – na beroep van omwonenden - het bestemmingsplan voor Fort Geldersoord vernietigd. Volgens de Raad van State zijn de cultuurhistorische waarden van het gebied onvoldoende verankerd in het nieuwe bestemmingsplan. Gemeente en ontwikkelaar gaan nu bekijken hoe het verder moet.

Door je in te schrijven via de button ‘inschrijven’ op deze website houden wij je op de hoogte. Je kunt ook de website regelmatig in de gaten houden.Woningbouw

Het nieuwbouwplan ‘Wonen op ’t Fort’ bestaat uit 20 royale twee-onder-een-kapwoningen.

Nee, er worden geen sociale huurwoningen gebouwd.

De woningen vallen in het hogere segment.Interesse in een woning

Dat is afhankelijk van het nieuwe bestemmingsplan

Op de dag van startverkoop zal alle verkoopdocumentatie, zoals de brochure, plattegronden en de procedure informatie online op deze website komen te staan. Je kunt de verkoopdocumentatie downloaden via de downloadpagina.

Om in aanmerking te komen voor een woning op ‘Wonen op ’t Fort’ dien je bij start verkoop een account op deze website aan te maken. Vervolgens is het mogelijk om een aantal voorkeuren aan ons door te geven. Nadere informatie volgt.

Inschrijven kan door middel van een digitaal inschrijfformulier. Heb je interesse in één of meerdere bouwnummer(s) dan kun je jouw voorkeur online doorgeven. Stel dat je twijfels hebt of jouw inschrijving goed is overgekomen, dan kun je t.z.t contact opnemen met makelaardij Gaba.

Wij vinden het belangrijk dat de verkoop transparant verloopt. Daarom hebben wij besloten om de woningen middels een inschrijving toe te wijzen.Overig

Vragen kun je stellen bij makelaardij Gaba.
Arnhemseweg 7 | 6901 DS Zevenaar | 026-4435555 | info@gaba.nl | www.gaba.nl